Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös, foto.

Ellös

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i januari

Torsdag den 25 januari klockan 8:15 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden i kommunhuset, Henån. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 25 januari klockan 08:15 i sammanträdesrum Högholmen i kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 227.2 kB)

ProtokollPDF (pdf, 221.1 kB)

Ärendelista

 1. Fastställande av dagordning
 2. Kommunrevisionens förstudie avseendebyggnadsnämnden
 3. Kvalitetskontroll av delegationsbeslut
 4. Internkontrollplan 2018 för miljö- och byggnadsnämnden
 5. Information om projekt "Mellankommunal kustzonplanering" och KOMPIS-projektet Kust- och havsplanering för Orust och Tjörn
 6. Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Kollungeröd 1:18
 7. Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Tönsäng 2:4
 8. Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Hals 2:180
 9. Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Nösund 1:221
 10. Prövning av sanktionsavgift för bygglovspliktig eller marklovspliktig åtgärd som påbörjats utan startbesked, samt avskrivning av tillsynsärende på fastigheten Svanvik 1:306
 11. Prövning av bygglov för nybyggnad av sjöbodar/förråd samt tillhörande parkering på fastigheten Hällevik 3:47
 12. Prövning av bygglov för ändrad användning av kontor/lagerbyggnad på fastigheten Långelanda-Stala 1:18
 13. Prövning av strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus samt attefallshus och friggebod på fastigheten Morlanda 2:64
 14. Prövning av bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage på fastigheten Morlanda-Slätthult 2:56
 15. Prövning av bygglov för nybyggnad av fritidshus/maskinhall på fastigheten Övre-Dale 2:5
 16. Prövning av anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Barrevik 1:14
 17. Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Mollösund 27:13
 18. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut
 19. Anmälan av delegeringsbeslut
 20. Deltagande vid politikerforum 2018 samt samrådsmöten för bättre vatten och hav
Återställ
Hjälp oss bli bättre