Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i juni

Torsdag den 8 juni klockan 8:15 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden i kommunhuset, Henån. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 8 juni klockan 08:15 i sammanträdesrum Hälsön i kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 62.9 kB)

ProtokollPDF (pdf, 52.4 kB)

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning
 • Prövning av strandskyddsdispens för befintlig brygga på Lyr-Röd 1:2
 • Prövning av ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Lyr-Röd 1:18
 • Föreläggande förenat med löpande vite om att åtgärda dricksvattenkvaliteten
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Gåre 1:52 Prövning av ansökan av bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten Glimsås 1:214
 • Prövning av ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skollokaler på fastigheten Ström 1:75
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Boxvik 1:8
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av ateljé med övernattningsrum på fastigheten Lyr-Röd 1:36
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Långelanda 2:9
 • Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Kåröd 1:154
 • Prövning av föreläggande om att återställa olovligt riven sjöbod
 • Prövning av strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på fastigheten Gårehogen 1:134
 • Prövning av bygglov för ändrad användning av garage till gäststuga på fastigheten Hällevik 1:178
 • Prövning av strandskyddsdispens för nybyggnad av garage/förråd på fastigheten Hällevik 3:23
 • Prövning av tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av skola till boende för ensamkommande barn och unga på fastigheten Mollösund 5:263
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt förråd på fastigheten Svanesund 2:127
 • Yttrande på ansökan om anstånd med redovisning av utredningsvillkor (Lst Dnr 551-17071-2017) Morlanda-Slätthult 2:78
 • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Deltagande vid FSBS utbildningsdagar 2017
Återställ
Hjälp oss bli bättre