Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i juni

Torsdag den 8 juni klockan 8:15 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden i kommunhuset, Henån. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 8 juni klockan 08:15 i sammanträdesrum Hälsön i kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 62.9 kB)

ProtokollPDF (pdf, 52.4 kB)

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning
 • Prövning av strandskyddsdispens för befintlig brygga på Lyr-Röd 1:2
 • Prövning av ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Lyr-Röd 1:18
 • Föreläggande förenat med löpande vite om att åtgärda dricksvattenkvaliteten
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Gåre 1:52 Prövning av ansökan av bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten Glimsås 1:214
 • Prövning av ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skollokaler på fastigheten Ström 1:75
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Boxvik 1:8
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av ateljé med övernattningsrum på fastigheten Lyr-Röd 1:36
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Långelanda 2:9
 • Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Kåröd 1:154
 • Prövning av föreläggande om att återställa olovligt riven sjöbod
 • Prövning av strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på fastigheten Gårehogen 1:134
 • Prövning av bygglov för ändrad användning av garage till gäststuga på fastigheten Hällevik 1:178
 • Prövning av strandskyddsdispens för nybyggnad av garage/förråd på fastigheten Hällevik 3:23
 • Prövning av tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av skola till boende för ensamkommande barn och unga på fastigheten Mollösund 5:263
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt förråd på fastigheten Svanesund 2:127
 • Yttrande på ansökan om anstånd med redovisning av utredningsvillkor (Lst Dnr 551-17071-2017) Morlanda-Slätthult 2:78
 • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Deltagande vid FSBS utbildningsdagar 2017
Återställ
Hjälp oss bli bättre