Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda säteri, foto.

Morlanda säteri

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i maj

Torsdag den 18 maj klockan 8:15 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden i kommunhuset, Henån. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 18 maj klockan 08:15 i sammanträdesrum Högholmen i kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 123.3 kB)

ProtokollPDF (pdf, 79.3 kB)

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning
 • Ekonomirapport, delårsprognos för april 2017, miljö- och byggnadsnämndens verksamhet
 • Förslag - Policy för bedömning av enskilda avloppsanordningar
 • Strandskyddsdispens för återuppbyggnad av brygga, Flatö 2:37
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheterna Mossen 1:10 och Mossen 1:11
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och två garage på fastigheten Ström 1:172
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Östra Ängö 2:2
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av två enbostadshus med garage på fastigheten Tången 1:7
 • Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av gästhus och förråd på fastigheten Flatö 3:35
 • Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hjälmvik 5:13
 • Prövning av föreläggande om att återställa olovligt riven sjöbod
 • Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Härmanö 2:140 (ersättningsbyggnad)
 • Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Härmanö 2:177
 • Prövning av bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Mollösund 5:38
 • Prövning av strandskyddsdispens för tillbyggnad av förrådsbyggnad på fastigheten Gåre 2:33
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt förråd på fastigheten Svanesund 2:127
 • Prövning av föreläggande om rättelse av olovligt uppförd byggnad
 • Prövning av rättelselseföreläggande gällande tekniska egenskapskrav
 • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Kurser och konferenser
 • Deltagande vid temadag i Göteborg, ”Vad vet vi om mikroplaster och oönskade ämnen i sjömat?”
Återställ
Hjälp oss bli bättre