Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gästhamnen Käringön, foto.

Gästhamnen Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i mars

Torsdag den 15 mars klockan 8:15 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden i kommunhuset, Henån. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 15 mars klockan 08:15 i sammanträdesrum Högholmen, i kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 81.1 kB)

Ärendelista

 1. Fastställande av dagordning
 2. Information från räddningstjänsten
 3. Ekonomirapport, prognos för februari 2018, miljö- och byggnadsnämndens verksamhet
 4. Uppföljande information om kommande tillsynskampanj för avlopp 2018-2021
 5. Incitament för energieffektivisering
  med avseende på kemikalier under 2016
 6. Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken för Förskolan Svanen, Svanvik 1:209
 7. Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken Mollösunds skeppshandel, Mollösund 5:398
 8. Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken Mollösundstappen, Mollösund 5:398
 9. Begäran om ersättning för felaktig debitering av tillsynsavgift avseende extra offentlig livsmedelskontroll, Sälenklockan Bygg & Fastigheter AB
 10. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Gullixeröd 1:25
 11. Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Höggeröd 1:182, ny prövning
 12. Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus/fritidshus på fastigheten Tegneby-Bö 1:18
 13. Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Myckleby 3:83
 14. Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt inredande av ny bostad och fasadändringar på fastigheten Gullholmen 1:127
 15. Prövning av strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus samt attefallshus och friggebod på fastigheten Morlanda 2:64
 16. Prövning av bygglov för tillbyggnad av småbåtshamn på fastigheten Hällevik 2:233
 17. Prövning av rättelseföreläggande avseende bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av fritidshus
 18. Prövning av rättelseföreläggande
 19. Prövning av ingripande gällande ovårdad tomt
 20. Prövning av föreläggande om rättelse av olovligt uppförd byggnad
 21. Prövning av ingripande mot kontrollansvarig
 22. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut
 23. Anmälan av delegeringsbeslut Nr 185-326
Återställ
Hjälp oss bli bättre