Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buskären, foto.

Buskären

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i mars

Torsdag den 16 mars klockan 8:15 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden i kommunhuset, Henån. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 16 mars klockan 08:15 i sammanträdesrum Hälsön i kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 118.1 kB)

ProtokollPDF (pdf, 93.7 kB)

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning
 • Ekonomirapport, prognos för februari 2017,
  miljö- och byggnadsnämndens verksamhet.
 • Verksamhetsplan samt tillsynsplan 2017 för
  miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde
 • Ledamots deltagande vid miljö- och
  byggnadsnämndens beredning
 • Information om miljö- och
  byggnadsförvaltningens tillsyn av förskolor
  med avseende på kemikalier under 2016
 • Prövning av tillstånd för enskild
  avloppsanordning, Gåre 5:9
 • Föreläggande om förbud av utsläpp av
  otillräckligt renat avloppsvatten från bristfällig
  avloppsanordning
 • Prövning av strandskyddsdispens för
  nyanläggning av en vågbrytare inom
  fastigheten Kårehogen 1:2
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för
  nybyggnad av fritidshus på fastigheten
  Myckleby 3:38
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för
  nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
  Myckleby-Björneröd 2:15
 • Prövning av ansökan om bygglov för
  nybyggnad av fritidshus (ersättningsbyggnad)
  på fastigheten Härmanö 1:68
Återställ
Hjälp oss bli bättre