Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i oktober

Torsdag den 19 oktober klockan 8:15 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden i kommunhuset, Henån. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 19 oktober klockan 08:15 i sammanträdesrum Högholmen i kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 84.5 kB)

ProtokollPDF (pdf, 48.2 kB)

Ärendelista

 1. Fastställande av dagordning
 2. Handlingsplan för förorenade områden
 3. Antagande av preliminära sammanträdestider m.m. för miljö- och byggnadsnämnden 2018
 4. Ny förvaltningsorganisation 2017
 5. Föreläggande om att inkomma med ansökan/anmälan om ändring av avloppsanordning
 6. Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Långelanda-Vasseröd 1:4
 7. Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Rossö 1:24
 8. Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Rålanda 1:7
 9. Prövning av bygglov och rivningslov för nybyggnad av sjöbod (ersättningsbyggnad) på fastigheten Hällevik 2:208 bod 2
 10. Prövning av startbesked för nybyggnad av en Attefallsbyggnad/bastu på fastigheten Henån 1:17
 11. Prövning av ansökan om tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Henån 1:37
 12. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut
 13. Anmälan av delegeringsbeslut

Återställ
Hjälp oss bli bättre