Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Piren Gullholmen, foto.

Piren Gullholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i september

Torsdag den 28 september klockan 8:15 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden i kommunhuset, Henån. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 28 september klockan 08:15 i sammanträdesrum Högholmen i kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 117.6 kB)

ProtokollPDF (pdf, 84.7 kB)

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning
 • Ny förvaltningsorganisation 2017
 • Ekonomirapport, delårsprognos för augusti
  2017, miljö- och byggnadsnämndens
  verksamhet
 • Ändring av miljö- och byggnadsnämndens
  delegationsordning, prövning strandskydd
  7 kap Miljöbalken
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för
  bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
  garage på fastigheten Tönsäng 2:4
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för
  nybyggnad av enbostadshus och garage på
  fastigheten Tofta 2:1
 • Prövning av ansökan om bygglov för
  nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
  Höggeröd 1:208
 • Prövning av ansökan om bygglov för
  nybyggnad av enbostadshus
  (ersättningsbyggnad) och garage på fastigheten
  Lunna 1:13
 • Prövning av ansökan om bygglov för
  fasadändring på fastigheten Nösund 1:186
 • Prövning av strandskyddsdispens för
  tillbyggnad/ombyggnad av industri/lagerhall
  på fastigheten Brattås 2:29
 • Prövning av bygglov för tillbyggnad av
  industri/lagerhall på fastigheten Brattås 2:29
 • Prövning av bygglov för ändrad användning
  av förråd till fritidshus på fastigheten
  Kåröd 1:177
 • Prövning av ansökan om bygglov för balkong
  på fastigheten Mollösund 5:95
 • Prövning av strandskyddsdispens för
  nybyggnad av komplementbyggnad samt
  tillbyggnad av komplementbyggnad på
  fastigheten Töllås 1:133
 • Prövning av ingripande
 • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Inbjudan till seminarium om bygglovsjuridik,
  Byggsamverkan Västra Götaland
Återställ
Hjälp oss bli bättre