Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i april

Måndagen den 3 april sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 3 april
klockan 13:00
sammanträdesrum Bråtön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 127.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 151.3 kB)

Ärendelista

 • Kvalitetsuppföljning av Elevhälsans medicinska insats i Orust kommun år 2016
 • Remissvar på Motion om utredning för införande av central vikariepool inom lärande och omsorg
 • Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thoren Innovation School AB om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
 • Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Folkuniversitetet kursverksamhet vid Göteborgs universitet om godkännande som huvudman för en nyetablering av fristående gymnasieskola vid Folkuniversitetets Gymnasium i Uddevalla kommun
 • Utökning av förskoleavdelning i Varekil
 • Nuläget kring nyanlända och ensamkommande - Förvaltningsområde Lärande
 • Budget 2018 - Förvaltningsområde Lärande
 • Ombyggnation av Ellös 7-9 skollokaler till verksamhet för Ellös F-6 skola
 • Ombyggnation av Ellös F-6 skollokaler till förskoleverksamhet
 • Information om programmering i grundskolan
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängås F-9 skola
 • Förvaltningens information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre