Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i april

Måndagen den 3 april sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 3 april
klockan 13:00
sammanträdesrum Bråtön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 127.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 151.3 kB)

Ärendelista

 • Kvalitetsuppföljning av Elevhälsans medicinska insats i Orust kommun år 2016
 • Remissvar på Motion om utredning för införande av central vikariepool inom lärande och omsorg
 • Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thoren Innovation School AB om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
 • Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Folkuniversitetet kursverksamhet vid Göteborgs universitet om godkännande som huvudman för en nyetablering av fristående gymnasieskola vid Folkuniversitetets Gymnasium i Uddevalla kommun
 • Utökning av förskoleavdelning i Varekil
 • Nuläget kring nyanlända och ensamkommande - Förvaltningsområde Lärande
 • Budget 2018 - Förvaltningsområde Lärande
 • Ombyggnation av Ellös 7-9 skollokaler till verksamhet för Ellös F-6 skola
 • Ombyggnation av Ellös F-6 skollokaler till förskoleverksamhet
 • Information om programmering i grundskolan
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängås F-9 skola
 • Förvaltningens information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre