Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i augusti

Måndagen den 14 augusti sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 14 augusti
klockan 13:00
sammanträdesrum Bråtön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 112.9 kB)

ProtokollPDF (pdf, 129.8 kB)

 

Ärendelista

 • Beslut efter tillsyn av fristående Orust Montessoriförskola
 • Yttrande kring samrådshandling gällande tillägg för detaljplan för Svanesund 2:30 m fl
 • Redovisning om studieresultat i grundskolan läsåret 2016/2017 (nationella betyg samt betyg i årskurs 8 och 9)
 • Redovisning av resultat från förskoleenkät våren 2017
 • Redovisning av skolresultat för nyanlända elever
 • Information om obligatorisk sommarskola
 • Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
 • Förvaltningens information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre