Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i december

Måndag den 5 december sammanträder utskottet för lärande.

Tid och plats

Måndag den 5 december
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 133.8 kB)

HandlingarPDF (pdf, 4.4 MB)

ProtokollPDF (pdf, 146.2 kB)

Ärendelista

 • Nuläget kring nyanlända och ensamkommande - Förvaltningsområde Lärande
 • Situationen inom barnomsorgen
 • Remissvar avseende förslag till cykelplan för Orust kommun år 2017-2027
 • Tidsplan för verksamhetsbesök/tillsynsbesök m m år 2017
 • Beslut efter tillsyn av fristående Förskolan Svanen
 • Redovisning av Lärandes Internkontroll 2016
 • Beslut om områden för Internkontrollplan 2017 inom Förvaltningsområde Lärande
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Bagarevägens förskola
 • Förvaltningens information
 • Ordföranden informerar
 • Det förebyggande arbetet mot kränkande behandling
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre