Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buskären, foto.

Buskären

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i december

Måndagen den 4 december sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 4 december
klockan 13:00
sammanträdesrum Bråtön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 96.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 155.5 kB)

Ärendelista

 • Information: Återbruk av material
 • Resursfördelning inom grundskolan 2017 (utfall)
 • Interkommunal ersättning i grundskolan, bidrag till fristående skolor och enskild barnomsorg år 2018
 • Informaion om verksamheten Skoldatatek
 • Tidsplan för verksamhetsbesök/tillsynsbesök, övriga insatser m m år 2018
 • Belsut om förändring av sammanträdesplan för utskottet för lärande år 2018
 • Redovisning av Lärandes internkontroll 2017
 • Beslut om områden för Internkontrollplan 2018 inom Förvaltningsområde Lärande
 • Information om läsårstider 2018/2019 samt förläggning av kompetensutvecklingsdagar m m
 • Informaion: Uppföljning av gymnasieelever
 • Information: Enkät i årskurs 9 inom V8-kommunerna
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen
 • Förvaltningens information
 • Politikens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre