Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i december

Måndagen den 4 december sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 4 december
klockan 13:00
sammanträdesrum Bråtön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 96.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 155.5 kB)

Ärendelista

 • Information: Återbruk av material
 • Resursfördelning inom grundskolan 2017 (utfall)
 • Interkommunal ersättning i grundskolan, bidrag till fristående skolor och enskild barnomsorg år 2018
 • Informaion om verksamheten Skoldatatek
 • Tidsplan för verksamhetsbesök/tillsynsbesök, övriga insatser m m år 2018
 • Belsut om förändring av sammanträdesplan för utskottet för lärande år 2018
 • Redovisning av Lärandes internkontroll 2017
 • Beslut om områden för Internkontrollplan 2018 inom Förvaltningsområde Lärande
 • Information om läsårstider 2018/2019 samt förläggning av kompetensutvecklingsdagar m m
 • Informaion: Uppföljning av gymnasieelever
 • Information: Enkät i årskurs 9 inom V8-kommunerna
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen
 • Förvaltningens information
 • Politikens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre