Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i januari

Måndagen den 30 januari sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 30 januari
klockan 13:00
sammanträdesrum Bråtön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 123 kB)

HandlingarPDF (pdf, 172 kB)

ProtokollPDF (pdf, 120.2 kB)

Ärendelista

 • Situationen inom barnomsorgen
 • Yttrande kring samrådshandling gällande detaljplan för Mollösund 5:351 m.fl "Mollösunds hamnområde"
 • Förändring av sammanträdesplan för Utskottet för lärande 2017
 • Beslut om politikens deltagande vid verksamhetsbesök m m inom Förvaltningsområde Lärande
 • Deltagande vid konferenser 27 februari och 24-25 april 2017
 • Budget 2016: Årsbokslut avseende Förvaltningsområde Lärande
 • Avvecklingen av Sjögårdens asylboende
 • Redovisning av Lärandes Internkontroll 2016
 • Interkommunal ersättning i grundskolan, bidrag till fristående skolor och enskild barnomsorg år 2017
 • Forskningssamverkan med Högskolan Väst
 • Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Henåns F-3 skola
 • Förvaltningens information
 • Ordförandens/Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre