Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i januari

Måndagen den 30 januari sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 30 januari
klockan 13:00
sammanträdesrum Bråtön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 123 kB)

HandlingarPDF (pdf, 172 kB)

ProtokollPDF (pdf, 120.2 kB)

Ärendelista

 • Situationen inom barnomsorgen
 • Yttrande kring samrådshandling gällande detaljplan för Mollösund 5:351 m.fl "Mollösunds hamnområde"
 • Förändring av sammanträdesplan för Utskottet för lärande 2017
 • Beslut om politikens deltagande vid verksamhetsbesök m m inom Förvaltningsområde Lärande
 • Deltagande vid konferenser 27 februari och 24-25 april 2017
 • Budget 2016: Årsbokslut avseende Förvaltningsområde Lärande
 • Avvecklingen av Sjögårdens asylboende
 • Redovisning av Lärandes Internkontroll 2016
 • Interkommunal ersättning i grundskolan, bidrag till fristående skolor och enskild barnomsorg år 2017
 • Forskningssamverkan med Högskolan Väst
 • Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Henåns F-3 skola
 • Förvaltningens information
 • Ordförandens/Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre