Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös, foto.

Ellös

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i maj

Måndagen den 8 maj sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 8 maj
klockan 13:00
sammanträdesrum Bråtön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 96.7 kB)

ProtokollPDF (pdf, 116.7 kB)

Ärendelista

 • Resursfördelningsmodell inom Förvaltningsområde Lärande
 • Budgetuppföljning 2017
 • Budget 2018 - Förvaltningsområde Lärande
 • Personalbemanning inom förskolan
 • De politiska målen - Förvaltningsområde Lärande
 • Information: Temadagen den 23 maj 2017
 • Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Orust Montessoriförskola
 • Förvaltningens information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre