Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i maj

Måndagen den 8 maj sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 8 maj
klockan 13:00
sammanträdesrum Bråtön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 96.7 kB)

ProtokollPDF (pdf, 116.7 kB)

Ärendelista

 • Resursfördelningsmodell inom Förvaltningsområde Lärande
 • Budgetuppföljning 2017
 • Budget 2018 - Förvaltningsområde Lärande
 • Personalbemanning inom förskolan
 • De politiska målen - Förvaltningsområde Lärande
 • Information: Temadagen den 23 maj 2017
 • Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Orust Montessoriförskola
 • Förvaltningens information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre