Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i maj

Måndagen den 29 maj sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 29 maj
klockan 13:00
sammanträdesrum Bråtön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Situationen inom barnomsorgen
  • Avveckling av förskolemodul i Ellös
  • Information om skolskjuts vid val av skola
  • Budgetuppföljning 2017
  • Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Orust Montessoriförskola
  • Förvaltningens information
  • Politikens information
  • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre