Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i mars

Måndagen den 13 mars sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 13 mars
klockan 13:00
sammanträdesrum Bråtön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 120.2 kB)

HandlingarPDF (pdf, 82.7 kB)

ProtokollPDF (pdf, 118.2 kB)

 

 

Ärendelista

 • Situationen inom barnomsorgen
 • Hantverksprogrammets verksamhet och ekonomi
 • Västra Götalandsregionens Kraftsamling för fullföljda studier
 • Budgetuppföljning 2017
 • Förlängning av nuvarande "Avtal - Skollinjer på Orust"
 • Statistik kring elevers frånvaro i kommunal grundskola
 • Resultat från Medarbetarenkät HME 2016 avseende Förvaltningsområde Lärande
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Stensbo Friskola
 • Förvaltningens information
 • Ordförandens/Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2016)
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre