Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i november

Måndagen den 6 november sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 6 november
klockan 13:00
sammanträdesrum Bråtön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 100.1 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1 MB)

Ärendelista

 • Information om Vård- och omsorgscollege
 • Beslut efter tillsyn av Orust Waldorfförskola
 • Budgetuppföljning 2017 för Förvaltningsområde Lärande
 • Budget 2018 för Förvaltningsområde Lärande
 • Resursfördelningsmodell inom förskolan
 • Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommun 2017
 • Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Förvaltningsområde Lärande
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ellös F-6 skola
 • Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
 • Förvaltningens information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)
Återställ
Hjälp oss bli bättre