Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i november

Måndagen den 6 november sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 6 november
klockan 13:00
sammanträdesrum Bråtön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 100.1 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1 MB)

Ärendelista

 • Information om Vård- och omsorgscollege
 • Beslut efter tillsyn av Orust Waldorfförskola
 • Budgetuppföljning 2017 för Förvaltningsområde Lärande
 • Budget 2018 för Förvaltningsområde Lärande
 • Resursfördelningsmodell inom förskolan
 • Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommun 2017
 • Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Förvaltningsområde Lärande
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ellös F-6 skola
 • Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
 • Förvaltningens information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)
Återställ
Hjälp oss bli bättre