Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Slussen, foto.

Slussen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i oktober

Måndagen den 2 oktober sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 2 oktober
klockan 13:00
sammanträdesrum Bråtön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 103.8 kB)

HandlingarPDF (pdf, 452.3 kB)

ProtokollPDF (pdf, 105.5 kB)

Ärendelista

 • Beslut om utökning av investeringsram och ingångsättning av investeringsprojekt - Utemiljö Varekils skola
 • Beslut om utökning av investeringsram - Mindre ombyggnation för ny förskoleavdelning i Varekils skola
 • Beslut om antagande av reviderade Riktlinjer för skadade tillhörigheter avseende barn och ungdom
 • Beslut om antagande av reviderade Riktlinjer för skadeståndsansvar/krav avseende barn och ungdom
 • Budgetuppföljning 2017
 • Fördjupad redovisning av studieresultat i grundskolan våren 2017
 • Närvarostatistik kopplat till resultat i årskurs 9
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Henåns 4-6 skola samt grundsärskola
 • Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
 • Information från V( och Fyrbodal
 • Förvaltningens information
 • Politikens information
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre