Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i oktober

Måndagen den 2 oktober sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 2 oktober
klockan 13:00
sammanträdesrum Bråtön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 103.8 kB)

HandlingarPDF (pdf, 452.3 kB)

ProtokollPDF (pdf, 105.5 kB)

Ärendelista

 • Beslut om utökning av investeringsram och ingångsättning av investeringsprojekt - Utemiljö Varekils skola
 • Beslut om utökning av investeringsram - Mindre ombyggnation för ny förskoleavdelning i Varekils skola
 • Beslut om antagande av reviderade Riktlinjer för skadade tillhörigheter avseende barn och ungdom
 • Beslut om antagande av reviderade Riktlinjer för skadeståndsansvar/krav avseende barn och ungdom
 • Budgetuppföljning 2017
 • Fördjupad redovisning av studieresultat i grundskolan våren 2017
 • Närvarostatistik kopplat till resultat i årskurs 9
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Henåns 4-6 skola samt grundsärskola
 • Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
 • Information från V( och Fyrbodal
 • Förvaltningens information
 • Politikens information
 • Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Återställ
Hjälp oss bli bättre