Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i september

Måndagen den 11 september sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 11 september
klockan 13:00
sammanträdesrum Bråtön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 101.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 565.6 kB)

Ärendelista

 • Information om IKT-arbetet i grundskolan
 • Situationen inom barnomsorgen
 • Budgetuppföljning 2017 - Delårsrapport
 • Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
 • Revidering av Riktlinjer för verksamhetsråden
 • Redovisning av studieresultat i grundskolan våren 2017
 • Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
 • Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Orust Waldorfförskola
 • Förvaltningens information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)
Återställ
Hjälp oss bli bättre