Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Piren Gullholmen, foto.

Piren Gullholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för lärande sammanträder i september

Måndagen den 11 september sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 11 september
klockan 13:00
sammanträdesrum Bråtön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 101.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 565.6 kB)

Ärendelista

 • Information om IKT-arbetet i grundskolan
 • Situationen inom barnomsorgen
 • Budgetuppföljning 2017 - Delårsrapport
 • Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
 • Revidering av Riktlinjer för verksamhetsråden
 • Redovisning av studieresultat i grundskolan våren 2017
 • Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
 • Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Orust Waldorfförskola
 • Förvaltningens information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)
Återställ
Hjälp oss bli bättre