Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös gästhamn, foto.

Ellös gästhamn

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i augusti

Tisdag den 15 augusti sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 15 augusti
Klockan 08:00
Sammanträdesrum Hälsön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

Kallelse och handlingarPDF (pdf, 92.4 kB)

ProtokollPDF (pdf, 88.9 kB)

Ärendelista

  • Personärenden 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
  • Ansökan gällande intraprenad för Fyrklöverns särskilda boende Orust kommun
  • Information till Utskottet för omsorg med anledning av Inspektionen för vård och omsorgs begäran om egengranskning
  • Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
  • Svar på inbjudan att lämna remissvar "SOU 2017:53 God och nära vård - en gemensam färdplan och målbild"
  • Kursinbjudningar 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
  • Anmäls för kännedom: skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
Återställ
Hjälp oss bli bättre