Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i februari

Tisdag den 28 februari sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 28 februari
klockan 08:30
sammanträdesrum Hälsön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 97 kB)

ProtokollPDF (pdf, 112.8 kB)

Ärendelista

  • Personärenden 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
  • Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
  • Redovisning av stimulansbidrag för ökad bemanning
  • Redovisning av kommunens kvalitet i korthet (AME)
  • Rapportskyldighet beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senaste tre månader efter beslut - 4:e kvartalet 2016
  • Anmäls för kännedom: skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
Återställ
Hjälp oss bli bättre