Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i januari

Tisdag den 31 januari sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 31 januari
klockan 08:30
sammanträdesrum Hälsön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 93 kB)

ProtokollPDF (pdf, 240.2 kB)

 

 


Ärendelista

  • Personärenden 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
  • Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
  • Internkontroll - Förvaltningsområde omsorg 2016
  • Plan för internkontroll 2017
  • Redovisning av stimulansbidrag Kunskapssatsning för baspersonal i verksamheter inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg
  • Förlängning av samverkansavtal mellan Orust kommun och norra hälso- och sjukvårdsnämnden för 2017. Dnr. HSNN 2015-00037-9
  • Remiss angående cykelplan för Orust kommun - yttrande från Förvaltningsområde omsorg
  • Studiebesök 2017 - Utskottet för omsorg
  • Anmäls för kännedom: skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
Återställ
Hjälp oss bli bättre