Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i januari

Tisdag den 31 januari sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 31 januari
klockan 08:30
sammanträdesrum Hälsön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 93 kB)

ProtokollPDF (pdf, 240.2 kB)

 

 


Ärendelista

  • Personärenden 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
  • Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
  • Internkontroll - Förvaltningsområde omsorg 2016
  • Plan för internkontroll 2017
  • Redovisning av stimulansbidrag Kunskapssatsning för baspersonal i verksamheter inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg
  • Förlängning av samverkansavtal mellan Orust kommun och norra hälso- och sjukvårdsnämnden för 2017. Dnr. HSNN 2015-00037-9
  • Remiss angående cykelplan för Orust kommun - yttrande från Förvaltningsområde omsorg
  • Studiebesök 2017 - Utskottet för omsorg
  • Anmäls för kännedom: skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
Återställ
Hjälp oss bli bättre