Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i juni

Tisdag den 27 juni sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 27 juni
klockan 08:30
sammanträdesrum Hälsön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 82.2 kB)

HandlingarPDF (pdf, 323.8 kB)

ProtokollPDF (pdf, 87.9 kB)

Ärendelista

  • Personärenden - Förvaltningsområde omsorg
  • Ekonomi - Förvaltningsområde omsorg
  • Handlingsplan avseende kostnadsminskning åren 2018-2019-2020 - Förvaltningsområde omsorg
  • Verksamhetsuppföljning - Förvaltningsområde omsorg
  • Redovisning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården - Förvaltningsområde omsorg
  • Redovisning av utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära relationer 2016 - Förvaltningsområde omsorg
  • Redovisning stimulansbidrag för ökad bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2016 - Förvaltningsområde omsorg
  • Förslag till organisationsförändring Familjerätten 2017-06-09 - Förvaltningsområde omsorg

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre