Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i juni

Tisdag den 27 juni sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 27 juni
klockan 08:30
sammanträdesrum Hälsön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 82.2 kB)

HandlingarPDF (pdf, 323.8 kB)

ProtokollPDF (pdf, 87.9 kB)

Ärendelista

  • Personärenden - Förvaltningsområde omsorg
  • Ekonomi - Förvaltningsområde omsorg
  • Handlingsplan avseende kostnadsminskning åren 2018-2019-2020 - Förvaltningsområde omsorg
  • Verksamhetsuppföljning - Förvaltningsområde omsorg
  • Redovisning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården - Förvaltningsområde omsorg
  • Redovisning av utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära relationer 2016 - Förvaltningsområde omsorg
  • Redovisning stimulansbidrag för ökad bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2016 - Förvaltningsområde omsorg
  • Förslag till organisationsförändring Familjerätten 2017-06-09 - Förvaltningsområde omsorg

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre