Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i maj

Tisdag den 2 maj sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 2 maj
klockan 08:30
sammanträdesrum Hälsön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 82 kB)

ProtokollPDF (pdf, 84.8 kB)


Ärendelista

  • Personärenden 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
  • Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
  • Utskottet för omsorg § 111 Stöd till riktade insatser inom område psykisk ohälsa protokollsutdrag - PRIO
  • Muntlig information - Ungdomsmottagningen
  • Muntlig information - Tjörns Måltids AB
  • Medborgarförslag om matdistribution till äldre
Återställ
Hjälp oss bli bättre