Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i maj

Tisdag den 30 maj sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 30 maj
klockan 08:30
sammanträdesrum, Strandgården i Ellös

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 111.4 kB)

Handlingar

Protokoll

Ärendelista

  • Personärenden 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
  • Ekonomi
  • Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
  • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL och LSS 2017 - Förvaltningsområde Omsorg
  • Ekonomiskt stöd BOJ kungälv, Std, Tjörn och Orust
  • Redovisning - Statsbidrag 2016, barn och unga/specialbidrag
  • Samarbetsavtal för personliga hjälpmedel
  • Tillägg till detaljplan för Morlanda-Slätthult 1:29 m fl, Orust kommun - yttrande från Förvaltningsområde Omsorg
  • Handlingsplan - Förvaltningsområde Omsorg
  • Planering för Utskottet för omsorg av ärendeberedning, information om Förvaltningsområde Omsorgs verksamhetsområden samt studiebesök 2017
Återställ
Hjälp oss bli bättre