Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i maj

Tisdag den 30 maj sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 30 maj
klockan 08:30
sammanträdesrum, Strandgården i Ellös

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 111.4 kB)

Handlingar

Protokoll

Ärendelista

  • Personärenden 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
  • Ekonomi
  • Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
  • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL och LSS 2017 - Förvaltningsområde Omsorg
  • Ekonomiskt stöd BOJ kungälv, Std, Tjörn och Orust
  • Redovisning - Statsbidrag 2016, barn och unga/specialbidrag
  • Samarbetsavtal för personliga hjälpmedel
  • Tillägg till detaljplan för Morlanda-Slätthult 1:29 m fl, Orust kommun - yttrande från Förvaltningsområde Omsorg
  • Handlingsplan - Förvaltningsområde Omsorg
  • Planering för Utskottet för omsorg av ärendeberedning, information om Förvaltningsområde Omsorgs verksamhetsområden samt studiebesök 2017
Återställ
Hjälp oss bli bättre