Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i oktober

Tisdag den 6 oktober sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Fredag den 6 oktober
klockan 08:15
sammanträdesrum Hälsön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 100.2 kB)

HandlingarPDF (pdf, 847.1 kB)

ProtokollPDF (pdf, 91 kB)

Ärendelista

  • Personärenden 2017
  • Verksamhetsuppföljning 2017
  • Budget 2018
  • Förändring/avveckling av Arbetsmarknadsenheten och feriepraktik
  • Effektivisering av hemtjänst
  • Minskning av personaltäthet
  • Avveckling av Herrgårdens gruppbostad
  • Minskad personalbudget för Familjeenheten
Återställ
Hjälp oss bli bättre