Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Långelanda, foto.

Långelanda

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i september

Tisdag den 12 september sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 12 september
klockan 08:00
sammanträdesrum Hälsön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 121.3 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1.1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 91.8 kB)

Ärendelista

  • Personärenden 2017 Utskottet för omsorg
  • Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för omsorg
  • Kvartal 2 2017 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg (16 kap. 6 f SoL och 28 f-g § LSS)
  • Budget - Förvaltningsområde omsorg
  • Förändrig/avveckling av verksamhet daglig sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder
  • Förändring/avveckling av anhörigstöd
  • Förändring/avveckling av dagverksamhet för personer med demenssjukdom
  • Förändring/avveckling av verksamhet på korttidsboendet
  • Avveckling av Ågårdens demensboende
Återställ
Hjälp oss bli bättre