Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i september

Tisdag den 12 september sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 12 september
klockan 08:00
sammanträdesrum Hälsön, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 121.3 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1.1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 91.8 kB)

Ärendelista

  • Personärenden 2017 Utskottet för omsorg
  • Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för omsorg
  • Kvartal 2 2017 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg (16 kap. 6 f SoL och 28 f-g § LSS)
  • Budget - Förvaltningsområde omsorg
  • Förändrig/avveckling av verksamhet daglig sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder
  • Förändring/avveckling av anhörigstöd
  • Förändring/avveckling av dagverksamhet för personer med demenssjukdom
  • Förändring/avveckling av verksamhet på korttidsboendet
  • Avveckling av Ågårdens demensboende
Återställ
Hjälp oss bli bättre