Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i april

Onsdag den 5 april sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är öppet inte för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 5 april
klockan 09:00
sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

Ärenden

 • Förvaltningsområdeschefen informerar
 • Ersättning för markintrång på kommunal mark vid anläggande av ledning
 • Framtagande av detaljplan för Henåns centrum samt medel härför
 • Framtagande av detaljplan för Svanesunds centrum samt medel härför
 • Antagande av planprogram, beslut om markanvisning samt beslut om upprättande av detaljplan i Västra Änghagen, Svanesund
 • Markanvisning för flerbostadshus i Tuvesvik, Lavön 1:91
 • Markanvisning för del av Henån 1:67 m.fl.
 • Markanvisning för Henån 1:412 och del av 1:306
 • Information om försäljning av kommunla tomter
 • Tillägg till arrendeavtal gällande bastu i servicebyggnad för Svansunds badplats, Föreningen Svanesund
 • Remiss: Förslag till Energi- och klimatstrategi 2017-2030
 • Antagande av Avfallsplan 2017-2021
 • Antagande av Föreskrift om avfall
 • Genomförd servicemätning inom renhållning och avfallshanteringen
 • Remissyttrande över utkast till del 1 av VA-plan, Orust kommun
 • Rivning av Ängås gamla låg- och mellanstadieskola, Svanesund
 • Statusrapport - Ombyggnad kommunhuset
 • Anmälan om inkomna skrivelser, beslut m.m.
 • Informationsfrågor
Återställ
Hjälp oss bli bättre