Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälsö Stigfjorden, foto.

Hälsö Stigfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i augusti

Onsdag 16 augusti sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är öppet inte för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag 16 augusti
klockan 09:00
sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Ärendelista

  • Förvaltningsområdeschfen informerar
  • Information om delegationsbeslut rörande samhällsutveckling
  • Information om överklagande av Trafikverkets beslut, ärende nr 2017/50432
  • Information om försäljning av kommunala tomter
  • Ersättning vid upplåtelse av servitut för sjöbodar och bryggor samt försäljning av mark för sjöbodar
  • Antgande av tillägg till detaljplan för del av Morlanda-Slätthult 1:29
  • Prövning av begäran om planbesked för fastigheten Röra-Äng 1:35
  • Informationsfrågor

Relaterad information

Ärenden

Ytterligare information har ännu ej delgivits.

Återställ
Hjälp oss bli bättre