Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i februari

Onsdag den 1 februari sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är öppet inte för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 1 februari
klockan 09:00
sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Förvaltningsområdeschefen informerar
 • Status Uppdraget fastighetsförsäljning
 • Uppdrag att upphandla drift av gästhamnar på entreprenad
 • Uppdrag att inrätta parkerings- och ställplatser för husbilar
 • Antagande av taxa för husbilsparkering
 • Antagande av taxa för boendeparkering
 • Statusrapport - Omybyggnation kommunhuset
 • Slutrapport - Plan för utbyte av fossila uppvärmningsystem till förnybar energi
 • Pågående byggprojekt
 • Information om ombyggnationen av köket i Strandgården
 • Medborgarförslag om djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen
 • Information om remissyttrande över utkast till VA-plan, Orust kommun
 • Antagande av regler och avgifter vid utnyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar
 • Antagande av detaljplan för del av fastigheten Tofta 2:1
 • Antagande av detaljplan för del av fastigheten Käringön 1:1, Sjöräddningssällskapet
 • Godkännande av exploateringsavtal Sjöräddningssällskapet, Käringön 1:1
 • Information om försäljninging av kommunala tomter
 • Yttrande över Revisionsrapport - Granskning av Orust kommuns rutiner vid försäljning av kommunala fastigheten och tomter
 • Informationsfrågor
Återställ
Hjälp oss bli bättre