Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gästhamnen Käringön, foto.

Gästhamnen Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i februari

Onsdag den 1 februari sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är öppet inte för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 1 februari
klockan 09:00
sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Förvaltningsområdeschefen informerar
 • Status Uppdraget fastighetsförsäljning
 • Uppdrag att upphandla drift av gästhamnar på entreprenad
 • Uppdrag att inrätta parkerings- och ställplatser för husbilar
 • Antagande av taxa för husbilsparkering
 • Antagande av taxa för boendeparkering
 • Statusrapport - Omybyggnation kommunhuset
 • Slutrapport - Plan för utbyte av fossila uppvärmningsystem till förnybar energi
 • Pågående byggprojekt
 • Information om ombyggnationen av köket i Strandgården
 • Medborgarförslag om djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen
 • Information om remissyttrande över utkast till VA-plan, Orust kommun
 • Antagande av regler och avgifter vid utnyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar
 • Antagande av detaljplan för del av fastigheten Tofta 2:1
 • Antagande av detaljplan för del av fastigheten Käringön 1:1, Sjöräddningssällskapet
 • Godkännande av exploateringsavtal Sjöräddningssällskapet, Käringön 1:1
 • Information om försäljninging av kommunala tomter
 • Yttrande över Revisionsrapport - Granskning av Orust kommuns rutiner vid försäljning av kommunala fastigheten och tomter
 • Informationsfrågor
Återställ
Hjälp oss bli bättre