Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Pilgrimmen, Hermanö, foto.

Pilgrimmen, Hermanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i maj

Onsdag den 31 maj sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är öppet inte för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 31 maj
klockan 09:00
sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 115.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1.6 MB)

ProtokollPDF (pdf, 104.9 kB)

Ärenden

 • Förvaltningsområdeschefen informerar
 • Genomförd servicemätning
 • Beslut om utdelning av Orusts Sparbanks kulturstipendium 2017
 • Upphävande av Riktlinjer för reklam i kommunala idrottslokaler inom barn- och utbildningsförvaltningen
 • Ersättning för markintrång på kommunal mark vid anläggande av ledning
 • Information om försäljning av kommunala tomter
 • Prövning av begäran om planbesked för fastigheten Barrevik 1:29 m.fl.
 • Prövning av begäran om planbesked för Svanesunds industriområde väster om skolan
 • Godkännande för samråd, ändring genom tillägg av detaljplan (detaljplan) för industriområde Ängås - Svanesund 211:011
 • Avstämning av prioritering för detaljplaner och övriga uppdrag
 • Statusrapport - Ombyggnation kommunhuset
 • Informationsfrågor
Återställ
Hjälp oss bli bättre