Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buskären, foto.

Buskären

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i maj

Onsdag den 31 maj sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är öppet inte för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 31 maj
klockan 09:00
sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 115.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1.6 MB)

ProtokollPDF (pdf, 104.9 kB)

Ärenden

 • Förvaltningsområdeschefen informerar
 • Genomförd servicemätning
 • Beslut om utdelning av Orusts Sparbanks kulturstipendium 2017
 • Upphävande av Riktlinjer för reklam i kommunala idrottslokaler inom barn- och utbildningsförvaltningen
 • Ersättning för markintrång på kommunal mark vid anläggande av ledning
 • Information om försäljning av kommunala tomter
 • Prövning av begäran om planbesked för fastigheten Barrevik 1:29 m.fl.
 • Prövning av begäran om planbesked för Svanesunds industriområde väster om skolan
 • Godkännande för samråd, ändring genom tillägg av detaljplan (detaljplan) för industriområde Ängås - Svanesund 211:011
 • Avstämning av prioritering för detaljplaner och övriga uppdrag
 • Statusrapport - Ombyggnation kommunhuset
 • Informationsfrågor
Återställ
Hjälp oss bli bättre