Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Småholmarna, Henån, foto.

Småholmarna, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i mars

Onsdag den 1 mars sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är öppet inte för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 1 mars
klockan 09:00
sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

Ärendelista

 • Statusrapport - Ombyggnation kommunhuset
 • Förvaltningsområdeschefen informerar
 • Remissyttrande över utkast till VA-plan, Orust kommun
 • Delegation att godkänna fjärrvärmeverksamhetens verksamhet
 • Antagande av avfallsplan 2017-2021
 • Antagande av föreskrift om avfallshantering
 • Förändring av fritidsgårdsverksamheten
 • Redovisning av medverkan i nätverket Kvalitet och kompetens i samverkan (KEKS)
 • Motion om sänkt hastighet på Färjevägen, Svanesund
 • Information om remiss - Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning
 • Information om försäljning av kommunala tomter
 • Överlåtelse av exploateringsavtal för Morlanda-Slätthult 2:72 m.fl.
 • Godkännande av tillägg för granskning, för detaljplan för Morlanda-Slätthult 1:29
 • Antagande av tillägg till detaljplan för Svanesund 2:2
 • Friköp av mark på Käringön
 • Antagande av riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal
 • Avstämning och prioritering för detaljplaner och övriga uppdrag
 • Informationsfrågor
Återställ
Hjälp oss bli bättre