Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buvenäs, foto.

Buvenäs

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i september

Onsdag den 13 september sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är öppet inte för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 13 september
klockan 09:00
sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 122.6 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2.2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 86.4 kB)

Ärenden

  • Förvaltningsområdeschefens information
  • Information om servicemätning - Gästhamnar
  • Antagande av VA-taxa 2018
  • Ersättning vid upplåtelse av servitut för sjöbodar och bryggor samt försäljning av mark för sjöbodar
  • Avstämning och prioritering för detaljplaner och övriga uppdrag
  • Avtrapportering av internkontroll 2017 och internkontrollplan 2018
  • Statusrapport - Ombyggnation kommunhuset
  • Informationsfrågor - Utskottet för samhällsutveckling
Återställ
Hjälp oss bli bättre