Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buvenäs, foto.

Buvenäs

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Etablera och flytta företag

För dig som funderar på att etablera eller flytta ditt företag finns goda förutsättningar för detta hos oss.

Vi ger gratis service till dig som planerar att etablera verksamhet hos oss. Vi hjälper också dig som har företag här och vill expandera. Vi har ledig mark i Varekil och Ellös. Planer finns för ny tomtmark i Henån.

Vi hjälper till att förmedla kontakter inom den kommunala förvaltningen och med andra myndigheter med flera.

Vår målsättning är att det ska finnas mark i varje större samhälle. För dig som söker tomtmark för att bygga så har vi många alternativ. Det finns också färdiga lokaler och dessa ägs i de flesta fallen av privata hyresvärdar.

Relaterad information

En båt ligger för ankar i hamnen, foto

En last med musslor i Lerviks hamn

Återställ
Hjälp oss bli bättre