Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös gästhamn, foto.

Ellös gästhamn

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Årets företagare

Företagarna delar varje år ut utmärkelsen Årets företagare och Årets unga företagare.

Företagarna delar varje år ut utmärkelsen Årets företagare. Priset delas ut till en företagare som under året utfört en prestation i sin kommun.

För att en företagare skall bli nominerad skall följande vara uppfyllt:

  • företagaren skall äga och aktivt driva företaget
  • företaget är den huvudsakliga sysselsättningen
  • genom ett gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör för företagare
  • visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
  • ha en god lönsamhet
  • inte ha några betalningsanmärkningar

Årets företagare Orust

År

Företagare

2017*

Henrick Eriksson, moltazdesign

2015

Anders Granhed, Scanfjord Mollösund AB

2014

Annalena Göransson & Roberth Johansson, RJ närproducerat AB

2013

Reine Josefsson, BK Invest AB

2012

Christer och Göran Mattsson, Fiskberedning Paul Mattsson AB

2011

Sofia och Anders Hygrell, Nordholms Industriinstallationer Orust Mekaniska

2010

Henric och Lena Carlsson, Conscriptor AB

2009

Fredrik Johansson, Edshultshall Holding AB

2008

Dan Johansson, Ängö Schakt AB

2007

Hans och Henrik Carlsson, Svanesunds Rör AB

2006

Bengt Gustavsson, Sjögården AB, Ellös

2005

Katinka Bille Lindahl, Lifestone AB

2004

Börje Hansson, Orust Motor AB

2003

Magnus Rassy, Hallberg-Rassy Varvs AB

2002

Kenneth Harrysson, Bopec Väst AB

2001

Bertil Karlsson, Orust Fartygsservice AB

2000

Benny Carlson, Peter Lantzén, MarinFloc AB

1999

Henrik Olsson, Carl-Hugo Olsson, Olof Olsson, Magnus Olsson, Olssons i Ellös AB

1998

Runa Arvidsson, Gun-Britt Svensson, Rolf Arvidsson, Arvid Eriksson AB

1997

Bengt Nilsson, Mats Nilsson, Nanco Data AB

1996

Benny Martinsson, Nordwest Yachts AB

1995

Lars Lindqvist, Västsallad, Swedponic AB

*2017 byttes tideräkningen ut från föregående år till innevarande år, därför finns ingen Årets unga företagare 2016 eller Årets företagare 2016.

Årets unga företagare

Sedan 2010 delas även pris ut till årets unga företagare.

Kriterier

  • ålder upp till 30 år 
  • driver eget företag
  • utmärkt sig på ett positivt sätt i sitt företagande
  • ett föredöme för andra unga företagare

Årets unga företagare Orust

År

Företagare

2017*

Niclas Eriksson, NE Måleri Väst

2015

Emilia Pylkowski, Din tredje hand

2014

Andreas Demerholtz, Ellös Buss AB

2013

Madelene Holmström och Erik Lyräng, Bryggvingen och Lyröns Fisk & skaldjur

2012

Mikael Höckerström, A-snickarn AB

2011

Johan Olsén, Lerab

2010

Matilda Andersson och Elin Petterson, Elmas Sjöbod

Motiveringar

Årets Företagare 2015

Anders Granhed Scanfjord Mollösund AB.

Genom sin stora kompetens och erfarenhet som byggts upp från 1979 har företaget utvecklats till Sveriges största i sitt slag. En utvecklingsbar affärsidé med ekologiskt försvarbara metoder, egenutvecklad teknik och service. Integrerar hela kedjan från odling, skörd, process, packning och försäljning som idag sker över hela Sverige samt övriga Norden, ja till och med ner i Europa. Det handlar om att ta vara på den närings-, protein- och Omega2-rika odlade musslan.

Årets Unga Företagare 2015

Emilia Pylkowski, Din tredje hand.

Årets unga företagare Orust har på kort tid byggt upp en väl fungerande verksamhet som idag, efter bara ett par år sysselsätter ett flertal medarbetare.

Årets företagare 2014

Anna-Lena Göransson & Roberth Johansson, RJ närproducerat AB

Genom yrkeskunnande och entusiasm har detta par skapat en verksamhet helt rätt i tiden. Närproducerat, öppna landskap och hög kvalitet är ledord i företaget som fyller en stor funktion, inte bara för Orustbor utan också för medvetna konsumenter utanför ön.

Årets unga företagare 2014

Andreas Demerholtz, Ellös Buss AB

Genom målmedvetet arbete har årets pristagare på kort tid drivit företaget genom en kraftig expansion. Denna företagare, som går hem hos gammal som ung, styr företaget både från ratten och från skrivbordet.

Årets företagare 2013

Reine Josefsson BK Invest

Reine är en äkta serieentreprenör med en lång rad framgångsrika företag på sitt CV. Med BK Invest har han visat sin förmåga att se och utveckla en bra affärsidé, att driva företaget genom en svår finanskris samt utnyttja möjligheterna när konjunkturen vänder.

Årets unga företagare 2013

Bryggvingen och Lyröns Fisk & skaldjur Madelene Holmström och Erik Lyräng

I en saltstänkt havsvik har Erik och Madelene skapat en populär oas för lokala och långväga gäster. Genom att bygga verksamheten på flera ben har de utvecklat en stabil verksamhet med goda framtidsutsikter.

Årets företagare 2012

Christer och Göran Mattsson, Fiskberedning Paul Mattsson AB.

Christer och Göran tilldelas utmärkelsen Årets Företagare Orust. De har som tredje generationens ägare fortsatt utveckla ett anrikt familjeföretag. Genom sitt framgångsrika företagande, som de kombinerar med stort engagemang för samhälle och miljö, är de ett utmärkt föredöme för alla företagare.

Årets unga företagare 2012

Mikael Höckerström, A-snickarn AB

Mikael Höckerström tilldelas utmärkelsen Årets Unga Företagare Orust. Mikael har med stor kompetens och driftighet på kort tid tagit en ledande roll bland Orust byggföretagare. Mikael är därför ett utmärkt föredöme för nya unga företagare.

Årets företagare 2011

Sofia och Anders Hygrell, Nordholms Industriinstallationer/Orust Mekaniska

Sofia och Anders Hygrell tilldelas utmärkelsen Årets Företagare Orust för att de med kompetens och skicklighet leder och utvecklar ett av Orust mest lönsamma och väletablerade företag.

Årets unga företagare 2011

Johan Olsén, Lerab

Johan Olsén tilldelas utmärkelsen Årets Unga Företagare Orust för sitt framgångsrika och expansiva företagande. Han har drivit företag i många år och är en god förebild för ungdomar med företagarambitioner.

Årets företagare 2010

Lena Carlsson och Henric Carlsson, Conscriptor

Lena Carlsson och Henric Carlsson har på ett inspirerande och föredömligt sätt visat hur man skapar framgång genom att identifiera nya behov som uppkommer även i traditionella branscher. De har varit delaktiga i att skapa en helt ny affärsnisch för vårdadministration på distans genom att snabbt utnyttja nya möjligheter från tekniska landvinningar. Efter fem år av mycket kraftig expansion är det oerhört imponerande att se hur utvecklingen hanterats med enbart eget kapital och god lönsamhet.

Lena och Henric är en inspirationskälla och förebild för andra företagare och utses därför till Årets Företagare 2010 på Orust.

Årets unga företagare 2010

Matilda Andersson och Elin Petterson, Elmas Sjöbod

Matilda Andersson och Elin Petterson har genom skicklighet och god känsla för marknadsföring på några få år byggt upp en verksamhet som idag sysselsätter fem personer.

De är ett gott exempel för unga företagare på hur man kan förverkliga sina idéer och drömmar genom att arbeta tillsammans.

De tilldelas därför priset som Årets Unga Företagare på Orust.

Årets företagare 2009

Fredrik Johansson, Edshultshall Holding AB

Fredrik har visat att med kreativitet, hårt arbete och sunt förnuft är allt möjligt för en sann entreprenör. Från starten 1999, 17 år gammal med 18 000 kronor i kapital och en idé om att sälja motoroljor på Orust, har han utvecklat sitt företag till en internationell verksamhet med tyngdpunkt inom shipping. Utvecklingen fortsätter nu genom att aktien introduceras på börsen.

Det är med stor glädje vi ger denna utmärkelse till en person som för vidare släkttraditioner från flera generationer av skeppsredare på Orust.

Årets företagare 2008

Dan Johansson, Ängö Schakt AB

Företaget lägger grunden till många familjers framtid eftersom den huvudsakliga verksamheten är markberedning för bostadsområden och tomter. Företaget startade 1984 och Dan var sin egen under flera år.

Utvecklingen tog rejäl fart när företaget kunde skaffa in ett större markområde 1999. Idag har Dan över 20 personer i företaget. Beviset för Dans goda ledarskap märks i inte minst på personalomsättningen som varit en som slutat och en som startat eget. Förra året drog flera kollegor ned sin verksamhet medan Ängö Schakt däremot nyanställde. Dan engagerar sig också i den framtida arbetskraften. Varje år tar företaget emot praktikanter från Östrabo gymnasieskola och några av dessa har senare fått anställning i företaget.

Dan är en förebild för andra företagare eftersom han expanderat företaget på ett förnuftigt sätt och är lyhörd för de innovationer som kommer på marknaden. Numera styr Dan t.ex. några av sina grävare med GPS. Dan är också tydlig med att arbetet skall utföras med bästa möjliga utrustning och på bästa miljömässiga sätt. Därför är företagets maskinpark av högsta kvalitet.

Företaget ger sig gärna in i nya och annorlunda områden. Ett sådant projekt var anläggandet av konstgräsplanen i Varekil. Allt fler kunder får upp ögonen för hur bra arbete Ängö Schakt utför och företaget har kunder från Halland upp till mellersta Bohuslän. Med stadig hand styr Dan sitt företag mot en utveckling som ser lovande ut och är därför en värdig mottagare av priset som Årets företagare 2008.

Återställ
Hjälp oss bli bättre