Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Näringslivsstrategi

Kommunfullmäktige antog den 10 december 2015 vår första näringslivsstrategi.

Kommunstyrelsen fick våren 2013 kommunfullmäktiges uppdrag att skapa en näringslivsstrategi som uppdateras med årliga handlingsplaner.

Arbetet inleddes hösten 2014 med faktainsamling och omvärldsbevakning. I februari 2015 hölls en temakväll med ett 80-tal deltagare där ett omfattande underlag samlades in. I maj hölls ett uppföljningsmöte. Dessutom har planen förankrats internt i organisationen. Synpunkter har också hämtas in från organisationer och andra kommuner. I arbetet har också underlaget använts från det kommunala projekt som heter Förenkla helt enkelt och från Samspelet som genomfördes i samverkan mellan kommunen och företagarna.

Näringslivsstrategi

Strategin anger näringslivet som en viktig del i samhället och som skapar tillväxt i vår kommun. Målet är att vår kommun är attraktiv, det är enkelt att etablera, starta, utveckla och driva företag. Ambitionen är att näringslivsstrategin ska bidra till en grund för ett bra företagsklimat.

Områden som anges

  • kommunikation
  • värdskap
  • samarbete med företag
  • samverkan med forskning och externa organisationer

Dessutom ska näringslivsrådet återskapas som ska arbeta med övergripande frågor som översiktsplaner och gemensamma satsningar.

Relaterad information

NäringslivsstrategiPDF (pdf, 107.3 kB) 

Temakväll om Näringslivsstrategi. Klicka på en bilder för att starta bildspelet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre