Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Industriområden

Vi har fem industriområden. Dessa områden finns i Henån, Ellös, Svanesund, Mollösund och Varekil.

Vy över nya delen av Slätthults industriområde, foto

Nya tomter för småindustri, kontor eller annan verksamhet på Slätthults industriområde i Ellös

​Våra industriområden är väl utspridda på Orust. Industriområdena i Mollösund och Ellös ligger nära havet.

Industrimark till salu

Just nu har vi har mark till salu för småindustri, kontor eller annan verksamhet på följande industriområde

  • Slätthult i Ellös

Industritomterna är avsedda för lätt industri med icke störande verksamhet för omgivningen.

Det är Fastighetsbyrån som sköter försäljningen av industritomterna.

Bestämmelser vid försäljning av industritomter

  1. Innan du tecknar köpekontrakt ska du ta del av gällande detaljplan och planbestämmelse för aktuellt område. Anledningen är att industritomten inte ska användas till något annat än vad det är tänkt till.
  2. När köpekontraktet tecknas betalar du en handpenning om 10 % av tomtpriset.
  3. Du betalar resten av summan vid tillträdet.

Intresseanmälan för industrimark

Du kan göra en intresseanmälan för industrimark eller kontakta vår handläggare.

Intresseanmälan industrimark

Kontaktperson *
User informationIndustrimark önskas i *
Multiple selection
Genom att du klickar på "Skicka" i godkänner du att Orust kommun lagrar dina uppgifter

Information om Personuppgiftslagen (PuL)

När du använder vår e-tjänst lagras dina personuppgifter i syfte att Orust Kommun ska kunna nå dig när vi handlägger ditt ärende.

Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande.

Genom att du klickar på "Skicka" i våra e-tjänster godkänner du att Orust Kommun lagrar dina uppgifter.

Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter som inte har behandlats i enlighet med PuL.(28 § PuL).

Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte (26 §). Din ansökan enligt 26 § PuL skickas till den förvaltning som du vill få uppgifter från.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre