Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Anmälan av tillfällig övernattning

Ibland övernattar grupper i lokaler som inte är avsedda för detta. Då ska du som ansvarar för övernattningen alltid anmäla det till räddningstjänsten.

Som tillfällig övernattning räknas enstaka nätter, upp till 7 dygn, vid enstaka tillfällen.

Lokalen ska vara besiktad och godkänd

Lokalen ska besiktas och vara godkänd för tillfällig övernattning av Räddningstjänsten.

Du måste kontakta Räddningstjänst och boka tid för en besiktning senast tre veckor innan övernattningen äger rum.

Anmäl alltid övernattning till räddningstjänsten

När du planerar övernattning för mer än fem personer i lokaler som normalt inte används för detta så ska du anmäla det till räddningstjänsten.

Vi vill ha din anmälan senast sju dagar innan övernattningen från dig som är ansvarig för lokalen.

Viktiga att tänka på

  • lokalen ska vara godkänd av Räddningstjänsten
  • det ska finnas en myndig person som är ansvarig för övernattningen
  • lokalen ska vara utrustad med brandlarm 
  • du ska kunna ringa 112 
  • det ska finnas en förläggningsplan som visar hur sovplatserna är ordnade med gångar för att klara en utrymning
  • det ska finnas ordningsregler för rökning, öppen eld och utrymning

Anmälan om tillfällig övernattning

Uppgifter om anläggningen

Period
Lokal 1
Lokal 2
Lokal 3
Förläggningsansvarig
Har erhållit "Brandskyddsinformation Ledare" *

Har erhållit "Brandskyddsinformation Tillfällig inkvartering Deltagare" *

Personuppgiftslagen (PuL)
Inlämnade uppgifter kommer att databehandlas i enhetlighet med personuppgiftslagen (PuL). Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning eller nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser en gång om året.
Återställ
Hjälp oss bli bättre