Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buskären, foto.

Buskären

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Folköl, tobak och e-cigaretter

Du som vill sälja folköl, tobak eller e-cigaretter/påfyllningsbehållare ska anmäla detta till kommunen där du har ditt försäljningsställe. Du ska även anmäla ägarskifte. Tillsammans med anmälan om försäljning ska även egenkontrollprogram bifogas.

Vi utövar tillsyn över försäljning av folköl, tobak samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Tillsynen innebär bland annat att kommunens handläggare kontrollerar att försäljningsstället uppfyller lagens krav och att egenkontrollprogrammet upprätthålls och hålls levande. Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift.

Försäljning av folköl        

Enligt 5 kap. 5 § alkohollagen ska du som vill sälja eller servera folköl anmäla det till den kommun där försäljningen skall ske.

Försäljning får inte påbörjas innan anmälan har gjorts.

Om lokalen redan har serveringstillstånd behöver du inte göra någon ny anmälan, försäljningen omfattas redan av ditt serveringstillstånd.

Vad är folköl

Folköl är öl klass II och har en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent.

Regler vid försäljning av folköl

 • Folköl får inte säljas till personer som inte fyllt 18 år.
 • Du har rätt och skyldighet att kontrollera åldern.
 • Folköl får inte säljas till någon som misstänks ämna lämna ölet till person som inte fyllt 18 år.
 • Folköl får inte säljas till någon som är påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Om du säljer eller serverar folköl ska du också sälja lättdrycker som läsk och vatten.
 • För att få sälja folköl måste lokalen vara godkänd som livsmedelslokal. Mat skall säljas och några enstaka matvaror på en hylla räcker inte. En rekommendation är att det ska gå att laga en riktig middag med de varor som finns att köpa. Det går även bra med färdiglagade maträtter som sälj i förpackningar. Enbart snacks, godis frukt etc räknas i detta sammanhang inte som matvaror.
 • Ägaren måste upprätta ett egenkontrollprogram.

Ansvar vid försäljning av folköl

Om alkohollagens regler inte uppfylls och du saknar nödvändiga tillstånd är det ett lagbrott att sälja folköl. Kommunen kan förbjuda försäljning av folköl upp till sex månader eller längre vid upprepad förseelse.

Om lokalen inte är godkänd som livsmedelslokal eller om du saknar tillräckligt med matvaror samtidigt som du säljer folköl kan brottet röra sig om olovlig försäljning av alkoholhaltiga drycker. Straffet för detta kan bli böter eller fängelse.

Kassapersonal eller annan som säljer folköl har ett personligt ansvar och kan straffas med böter eller fängelse upp till 6 månader om han/hon säljer folköl till någon som inte fyllt 18 år. Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs och att personalen får undervisning om lagens regler.

Försäljning av tobak

Du som vill sälja tobak är skyldig att anmäla detta till kommunen innan försäljningen påbörjas. För att få sälja tobak måste du upprätta ett egenkontrollprogram där det bland annat framgår vem som ansvarar för försäljningen, hur du ska undvika att sälja tobak till personer under 18 år och hur personalen informeras om tobakslagens regler.

Regler vi försäljning av tobak

 • Tobak får inte säljas till personer under 18 år.
 • Du har rätt och skyldighet att kontrollera åldern.
 • Tobak får inte säljas till någon som misstänks lämna tobaken till någon annan person som inte fyllt 18 år.
 • Tobaksreklam får inte vara synlig från utsidan av försäljningsstället.
 • Cigaretter får inte säljas i mindre förpackningar än förpackningar om 20 cigaretter.

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Du som vill sälja elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare är skyldig att anmäla detta till kommunen innan försäljningen påbörjas. För att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste du upprätta ett egenkontrollprogram där det bland annat framgår vem som ansvarar för försäljningen, hur du ska undvika att sälja till personer under 18 år samt hur personalen informeras om lagens regler. 

Återställ
Hjälp oss bli bättre