Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tvestjärten, foto.

Tvestjärten

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Offentlig kontroll

Du som livsmedelsföretagare är ansvarig att uppfylla livsmedelslagstiftningen, det innebär framför allt att livsmedlen ska vara säkra och rätt märkta.

Miljö- och byggnadsförvaltningen kontrollerar att livsmedelslagstiftningen följs. Kontrollerna görs för det mesta oanmält, det vill säga att vi inte bokar en tid i förväg. 

Vid kontrollerna undersöker vi bland annat om:

  • livsmedlen förvaras vid lämpliga temperaturer
  • finns det tillräckligt med handtvättmöjligheter i lokalen
  • lokalen lämplig för livsmedelshantering
  • nedkylning av livsmedel görs tillräckligt fort
  • konsumenterna får tillräcklig och rätt information
  • det används tillåtna tillsatser och i tillåtna mängder 

Avgifter

När du registrerar en livsmedelsanläggning tar vi ut en avgift för registreringen. Därefter tilldelas anläggningen en årlig kontrolltid. Varje livsmedelsföretagare betalar en årlig avgift för den kontrolltid som tilldelats anläggningen. Avgiften följer den taxa som kommunfullmäktige fastställt. 

Kontrolltid

Tilldelningen av kontrolltid görs enligt Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid”.

Hänsyn tas till:

  • vilken typ av livsmedel som hanteras
  • hur stor verksamheten är
  • vilken information till konsumenterna som utformas i verksamhet

Kontrolltiden styrs även av hur väl du som livsmedelföretagare följer lagstiftningen.

Om vi efter några kontroller inte uppmärksammat några brister så sänks kontrolltiden genom att anläggningen placeras i en bättre erfarenhetsklass.

Om vi däremot uppmärksammat brister som är återkommande och inte åtgärdas frivilligt så höjs kontrolltiden.

Återställ
Hjälp oss bli bättre