Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Boxvik, foto.

Boxvik

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Misstanke om barn som far illa

Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du genast kontakta Socialtjänsten och berätta om detta.

Du kan ringa socialtjänsten/mottagningsgruppen, skriva ett brev eller använda kontaktformuläret. Är du tveksam till om du ska göra en anmälan eller inte kan du fråga om råd hur du ska göra utan att nämna vem det gäller. Vid akut oro ring och anmäl omgående.

Om du vill vara anonym måste socialtjänsten ändå ta hand om din anmälan.

Tjänstemans anmälningsskyldighet

Du som yrkesmässigt arbetar med barn och ungdomar eller i din yrkesverksamhet kommer i kontakt med barn och ungdomar är skyldig att anmäla misstanke om att barn far illa till socialtjänsten. Mer finns att läsa i socialtjänstlagen, SoL, 14 kap.

Du måste inte ha konstaterat att barnet far illa. Det räcker med att du misstänker att så är fallet. Socialtjänsten har utredningsansvaret.

Du som yrkesmässigt arbetar med barn kan ringa till Mottagningsgruppen för att få råd och stöd i hur du ska göra, en så kallad anonym konsultation.

Återställ
Hjälp oss bli bättre