Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Stöd till familjen

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till familjer, barn och ungdomar.

Bryggan

Erbjuder råd, stöd och behandling för barn, unga och deras familjer. Bryggan har ett flexibelt arbetslag som hanterar ditt behov av stöd. Stödet kan vara kontaktmannaskap, tillsyn, urinprov, medling ungdomstjänst, ungdomsvårdskontrakt, samtal med mera. Bryggan samarbetar ofta med familjebehandlarna så att både du som ungdom och som föräldrar deltar i ett förändringsarbete.

Vi som jobbar på Bryggan

På Bryggan arbetar kvalificerade kontaktpersoner på uppdrag från socialsekreterarna. Ungdomsbehandlarna har olika utbildning och bakgrund men alla har stor erfarenhet av ungdomsarbete.

Öppna förskolan

Öppna förskolans verksamhet är öppen för alla barnfamiljer som har barn i åldrarna 0-6 år. Öppna förskolan har öppet måndag-torsdag.

Öppna förskolan har även en fast grupp. Det är 6-7 familjer som är inskrivna i gruppen och som träffas på en fast tid varje vecka.

Personalen på Öppna förskolan

Personalen består av två pedagoger.

Relaterad information

Familjebehandlarna

Du kan få stöd av familjebehandlarna med familjesamtal och föräldrasamtal. Stödet kan du få efter utredning och beslut eller genom att du själv ansöker om samtalsstöd. Om du vill ansöka om stöd kontaktar du våra familjebehandlare via vår växel.

Familjebehandlarna kan också ge dig pedagogiskt stöd i hemmet.

Personalen hos Familjebehandlarna

Familjebehandlarna har olika utbildning och bakgrund men gemensamt är att alla är socionomer eller beteendevetare och att de ska ha genomgått terapeutisk vidareutbildning.

Relaterad information

Barn- och ungagruppen

Barn och Ungagruppen är de socialsekreterare som arbetar med råd, stöd och behandling för barn, unga och deras familjer. Stödet kan vara kontaktfamilj, kvalificerat kontaktmannaskap, kvalificerad kontaktperson, familjebehandling, placeringar i familjehem eller i HVB-hem, hem för vård och boende, med mera.

Utredning

Socialsekreterarna utreder barns behov efter att en anmälan eller ansökan har inkommit. Utredningarna bedrivs enlig BBIC - Barns behov i centrum. De följer också upp beviljade bistånd för att se till att de har avsedd effekt.

Det vanligaste är att bistånd beviljas enligt socialtjänstlagen, SoL, då familjen och socialsekreteraren är överens om att stödet behövs. I undantagsfall sker vården enligt lagen om vård av unga, LVU, och detta sker då barnet/ungdomen har behov av stöd men inte själv samtycker eller/och då föräldrarna inte samtycker.

Personalen i Barn- och ungagruppen

Socialsekreterare med i första hand socionomutbildning.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre