Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Familjehem, kontaktfamilj

Svårigheter i familjen kan medföra att barn och unga för en längre eller kortare tid behöver bo i en annan familj.

Familjehem

Ett familjehem är ett hem som på socialtjänstens uppdrag tar emot barn eller ungdom och ger vård, omsorg och trygghet. I familjehemmets uppgifter ingår ett samarbete med barnets eller ungdomens nätverk, som familj och närstående och berörda myndigheter.

Kontaktperson/familj

En kontaktpersons och kontaktfamiljs uppgift är att ge stöd och vara en god förebild för en vuxen person, ungdom eller barn.

I samarbete med socialtjänsten tar en kontaktfamilj ibland emot barn i sitt hem, till exempel en till två gånger i månaden.

Vill du bli Familjehem/kontaktperson eller kontaktfamilj?

Är du intresserad av att bli kontaktperson/familj eller vill veta mer kontakta individ- och familjeomsorgen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre