Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Familjehem, kontaktfamilj

Svårigheter i familjen kan medföra att barn och unga för en längre eller kortare tid behöver bo i en annan familj.

Familjehem

Ett familjehem är ett hem som på socialtjänstens uppdrag tar emot barn eller ungdom och ger vård, omsorg och trygghet. I familjehemmets uppgifter ingår ett samarbete med barnets eller ungdomens nätverk, som familj och närstående och berörda myndigheter.

Kontaktperson/familj

En kontaktpersons och kontaktfamiljs uppgift är att ge stöd och vara en god förebild för en vuxen person, ungdom eller barn.

I samarbete med socialtjänsten tar en kontaktfamilj ibland emot barn i sitt hem, till exempel en till två gånger i månaden.

Vill du bli Familjehem/kontaktperson eller kontaktfamilj?

Är du intresserad av att bli kontaktperson/familj eller vill veta mer kontakta individ- och familjeomsorgen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre