Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Krismottagning för män

Krismottagningen vänder sig till män som behöver hjälp att komma vidare ur svårigheter som berör de nära relationerna.

Vid förändringar och kriser under livets olika skeden kan man behöva professionell hjälp. Det kan handla om konflikter inom familjen, svårigheter i föräldrarollen, separation eller otrohet. Yttre påfrestningar som arbetslöshet eller sjukdom kan också påverka relationerna med andra. Långvariga olösta konflikter mellan de vuxna skapar otrygghet hos barn.

Samtalsbehandling

Krismottagningen för män erbjuder samtalsbehandling upp till tio gånger. Krismottagningen är gemensam för kommunerna Orust, Stenungsund och Tjörn.

Mottagningen ligger centralt i Stenungsund med adress Gärdesvägen 12, 444 42 Stenungsund. Telefon 0303-73 90 00.

Våld i nära relationer

Om Du som man har problem med aggressivitet, har använt eller använder våld, eller själv blivit utsatt för våld av något slag, är det extra viktigt att söka hjälp. Allt våld skrämmer och skadar den som blir utsatt - särskilt barn - men våldet skadar också den som använder det.


Våld är allt användande av fysiskt, materiellt, ekonomiskt, psykiskt och sexuellt tvång i avsikt att skada eller skrämma någon annan. På Krismottagningen för män har vi barnens behov i fokus. Barn som bevittnar våld är utsatta för våld.

Förtur till Krismottagningen för män

Män som har barn under tre år eller som skall bli förälder erbjuds förtur, liksom även vid akut kris eller när man använt eller blivit utsatt för våld av något slag.

Sekretess

Krismottagningen omgärdas av sträng sekretess och finns i separata lokaler, avskilda från annan kommunal verksamhet. Som sökande kan man vara anonym och vi för inga journaler.

Personal och lokaler

Vi som arbetar på mottagningen har grundutbildning som socionom eller psykolog, med kvalificerad vidareutbildning och lång erfarenhet.

Avgift

För Orust kommun gäller en avgift på 100 kr/samtal. Möjlighet till avgiftsbefrielse finns.

Återställ
Hjälp oss bli bättre