Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Avgifter

Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, korttidsboende, dagverksamhet och LSS.

Din avgift baseras på omfattningen av de insatser du får. En individuell beräkning görs så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar. Vid förändring av inkomst ska alltid ny avgift fastställas.

Avgiftsutrymme 

Avgiftsutrymmet är det som avgör hur mycket du ska betala per månad i avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, korttidsboende och dagverksamhet.

Maxbelopp

Du betalar aldrig mer än 2 013 kronor per månad för kommunal omsorg under 2017. Detta gäller både för dig som bor hemma eller har bostad i särskilt boende.  

Så här beräknas avgiftsutrymmet
+ Netoinkomst
+ Bostadstillägg
- Förbehållsbelopp, minibelopp (individrelaterad höjning/sänkning)
- Bostadskostnad
= Avgiftsutrymme

Förbehållsbelopp 2017

  • 5 057 kronor per månad för ensamstående och
  • 4 273 kronor per månad och person för sammanlevande makar/sammanboende

Avgift debiteras endast om du har positivt avgiftsutrymme, alltså om du har större inkomster i form av pensioner och bostadsbidrag än utgifter för hyra och förbehållsbelopp. Har du negativt avgiftsutrymme debiteras inga avgifter för hemtjänst, sjukvård, larm eller eventuell omvårdnadsavgift för korttidsboende.

Du måste alltid betala din hyra och mat.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Hos Pensionsmyndigheten kan du ansöka om bostadstillägg för pensionärer. Du har även möjlighet att söka äldreförsörjningsstöd om du har låg pension.

Hemtjänstavgifter

Nivå

Antal besök

kostnad per månad

Nivå 1

1-2 besök per månad

0-704 kronor

Nivå 2

3-7 besök per månad

0-1 107 kronor

Nivå 3

8-11 besök per månad

0-1 509 kronor

Nivå 4

12-20 besök per månad

0-1 811 kronor

Nivå 5

21 eller fler besök per månad

0-2 013 kronor

Mat i särskilt boende  

Avgift för mat är 3 136 konor per månad.

Avgift vid korttidsboende 

  • Avgift för omsorg korttidsboende är 67 kronor per dygn.
  • Avgift för mat vid korttidsboende är 104 kronor per dygn.   

Daglig verksamhet 

Avgift för lunch är 35 kronor per portion.

Måltid vid LSS-boende

Frukost och kvällsmat 20 kronor per portion.

Lunch och middag 25 kronor per portion.

Dagverksamhet för demenssjuka

Avgift för måltid vid dagverksamhet är 60 kronor per dag. 

Avgift för resa för dagverksamhet, enkelresa är 42 kronor

Avgift för resa för dagverksamhet, månad är 745 kronor

Trygghetslarm  

Avgift för trygghetslarm är 300 kronor per månad.   

Hemsjukvård 

Avgift för hemsjukvård är 300 kronor per månad.  

Återställ
Hjälp oss bli bättre