Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Trafik och infrastruktur
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Skrotbilar och felparkerade fordon

Fordon som står felparkerade och utgör trafikfara eller hinder bör flyttas till särskild uppställningsplats för vidare hantering.

Olovligen uppställda fordon på kommunal mark

Beslut om flyttning av fordon

Beslut om flyttning grundas på:

  • Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt
  • Förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Motiv för flyttning av fordon

Ett fordon flyttas när:

  • det behövs för ordningen och säkerheten i trafiken eller av naturvårdskäl
  • det står uppställt i strid mot de lokala trafikföreskrifterna om parkering eller stannande och försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg
  • det har stått på samma plats under minst sju dygn. Långtids-uppställning av fordon på gator och vägar strider mot lagen. Sådan uppställning ska ske på egen fastighet. Gator och vägar är till för rörlig trafik.

Fordonsvrak och skrotbilar

Fordonsvrak och skrotbilar flyttas och tillfaller omedelbart kommunen för skrotning.

Kostnader för flyttat fordon

Kostnaden för transport, uppställning, värdering, skrotning och eventuell kungörelse av fordonet varierar från fall till fall.

Du får inte tillbaka ditt fordon förrän alla kostnader är betalda.

Fordon där ägare har underrättats och inte hämtat ut sitt fordon tillfaller kommunen efter en månad, i annat fall tre månader efter kungörelse.

Olovligen uppställda fordon på privat mark

Är ett fordon olovligen uppställt på privat mark är det fastighetsägarens ensak att uppsöka fordonets ägare.

Fastighetsägaren har skyldighet, liksom kommunen, att följa:

  • Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt
  • Förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Om fordonets ägare inte går att få tag på eller inte flyttar fordonet kan fastighetsägaren kontakta Kronofogdemyndigheten för särskild handräckning.

Återställ
Hjälp oss bli bättre