Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Stipendium för Global solidaritet

Stipendiet vänder sig till barn och ungdom upp till 20 år, varaktigt bosatta i Orust kommun och med engagemang i den globala solidariteten.

Stipendiets syfte är

  • att leda till ökade kunskaper om rättvisefördelningen av jordens resurser
  • att öka den internationella förståelsen
  • att motverka främlingsfientlighet

Projektet skall ha minst en av dessa tre grundsatser som huvudtema.

Stipendiets utdelning

Stipendiet har en årlig summa av 5 000 kronor att dela ut i december månad. Stipendiet kan delas ut helt eller delat i flera poster till en eller flera sökande.

Ansökan skall vara kommunstyrelseförvaltnignen tillhanda senast den 1 oktober för att kunna beaktas vid årets utdelning.

Ansökan handlägges av kommunstyrelseförvaltningen och utdelas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Om kommunstyrelseförvaltningen finner att ingen av de sökande uppfyller ovan angivna krav, delas inget stipendium ut för det året.

Ansökan

Kontaktperson
Kontaktpersonen ska efter halva projekttiden göra en avrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott, muntligt eller skriftligt. Skriftlig slutrapport ska ges till kommunstyrelsen
User informationProjekt
Målsättning, syfte (du kan välja flera val) *
Multiple selection

Information om Personuppgiftslagen (PuL)

När du använder vår e-tjänst lagras dina personuppgifter i syfte att Orust Kommun ska kunna nå dig när vi handlägger ditt ärende.

Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande.

Genom att du klickar på "Skicka" i våra e-tjänster godkänner du att Orust Kommun lagrar dina uppgifter.

Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter som inte har behandlats i enlighet med PuL.(28 § PuL).

Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte (26 §). Din ansökan enligt 26 § PuL skickas till den förvaltning som du vill få uppgifter från.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre