Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utvecklingsmedel för folkhälsan

Folkhälsorådet erbjuder möjlighet att söka utvecklingsmedel för att stimulera och förbättra folkhälsan på Orust. Sökande ska vara en stadigvarande verksamhet i Orust kommun.

Kommunala verksamheter, föreningar, ideella och andra verksamheter samt organisationer som arbetar för folkhälsan kan söka utvecklingsmedel.

Ansökan ska vara inom Folkhälsorådets prioriteringsområden

Ansökan ska ligga inom ramen för Folkhälsorådets prioriteringsområden och bidra till en ökad jämlikhet i hälsa. Tidiga insatser kommer att prioriteras.

 • Trygga och goda uppväxtvillkor
 • Jämställda och jämlika livsvillkor
 • Ett åldrande med livskvalitet
 • Ett ökat arbetsdeltagande

Kriterier för ansökan

 • Sökande ska vara en stadigvarande verksamhet i Orust kommun.
 • Utvecklingsarbetet skall ligga i linje med Folkhälsorådets prioriterade områden och skall vara av hälsofrämjande eller tidigt förebyggande karaktär på grupp eller befolkningsnivå.
 • Bidrag ges inte till ordinarie verksamhet
 • Utvecklingsarbetet skall vara delfinansierat till minst hälften.
 • Utvecklingsarbetet skall redovisas i separat uppföljningsmall.
 • Delfinansiering kan, utöver i pengar, vara personal, material med mera. Du kan ha flera bidragsgivare från andra instanser.

Ansökan skall ge svar på följande frågor

 • Finns det ett tydligt mål, syfte och plan för genomförande av insatsen?
 • På vilket sätt bidrar insatsen till att utjämna skillnader i hälsa för den aktuella målgruppen?
 • Är insatsen initierad av verksamheten där insatsen ska genomföras? Om inte har den förankrats på annat sätt i den ordinarie verksamheten och på ledningsnivå?
 • Hur ska insatsen följas upp eller utvärderas?
 • Finns en plan för hur insatsen ska implementeras i ordinarie verksamhet om den visar sig vara framgångsrik?

Delfinansiering krävs och kan, utöver pengar, vara personal, material med mera. Projektet kan pågå i mer än ett år, men beviljas bara för ett år i taget. Ansökan beviljas högst i tre år i rad. En ny ansökan måste lämnas in varje år. Ange tidsplan i ansökan.

Folkhälsorådet beslutar

Folkhälsorådet äger fördelningen av utvecklingsmedel. Folkhälsorådet tar ställning till ansökan och äger rätten till att bevilja eller avslå ansökan.

Ansökan för 2018

Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 oktober 2017.

Återställ
Hjälp oss bli bättre