Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös, foto.

Ellös

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Föreningsstöd

Varje år fördelar vi stöd till föreningar och organisation som bedriver verksamhet i vår kommun.

Föreningen/organisationen ska vara verksam i kommunen och huvudsakligen ha medlemmar som är bosatta i kommunen. Föreningen/organisationen skall vara av ideell karaktär.

För att få lokalt aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet finns vissa förutsättningar. Du kan läsa mer om vad som krävs för att kunna söka stöd i dokumentet nedan.

Lotterier

Om du vill anordna lotteri i din förening behöver du göra en registrering för lotteri enligt 17 § lotterilagen. Ansökan om registrering sker på samma sätt som för föreningsstöd.

Årskalender för ansökan om föreningsstöd

Datum


15 januari

Stöd för investering/projektutveckling

30 januari

Deltagande i sportlovsaktivitet

25 februari

Lokalt aktivitetsstöd

1 mars

Driftstöd till föreningsägd idrottsanläggning

1 mars

Driftstöd till föreningsägd verksamhetslokal

1 mars

Driftstöd till hyrd lokal

1 mars

Driftstöd för hyrd/avtalad kommunal lokal/anläggning

1 mars

Stöd för upprustning av badplatser

1 mars

Stöd för pensionärsföreningar

1 mars

Stöd för handikappföreningar

1 mars

Stöd för museiverksamhet/dokumentation

1 april

Ersättning för sportlovsaktivitet

1 maj

Tider i idrottslokaler

1 maj

Registrering av förening

25 augusti

Lokalt aktivitetsstöd

1 oktober

Stöd till föreningsdriven simskola

Återställ
Hjälp oss bli bättre