Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Gullholmens gästhamn

Gullholmen hittar du i Bohusläns ytterskärgård. Här finns matbutik med systemutlämning och matställen.

Koordinater 58° 10,8 N, 11° 24,4 E

Platsantal och service

 • 50 platser
 • Djup 1,5-3,5 meter
 • Toalett (RWC), dusch, bastu, tvättmaskin
 • Trådlöst Internet Telia Homerun
 • Betalstation för betalning av gästhamnsavgiften
 • Sugtömningsstation där fritidsbåtar kan tömma sin latrintank 

Avgift/dygn

För båtar

Vecka 25-27

Vecka 28-31

Vecka 32-33

Vecka 34-24

upp till 9,99 meter

200 kr

300 kr

200 kr

100 kr

10-13 meter

250 kr

350 kr

250 kr

100 kr

över 13 meter

410 kr

510 kr

410 kr

100 kr

Hamnkapten

Telefon 0304-571 26

Mobil 070-209 88 02

E-post fred.soderlund@orust.se

Öara, vita hus och båtar vid brygga

Gullholmen och Härmanö med hamn

Tillgång till

 • Mataffär
 • Boende
 • Restaurang/café
 • Båt/Busskommunikation Västrafik
 • Båtturer
 • Museum
 • Systembolagets utlämningsställe
Flygbild med markeringar

Sugtömning (grön stjärna). Avfall (röd prick).

Avfallsinformation

Sugtömning (grön stjärna)

Båtar som har toalettsystem med däckbeslag kan använda hamnens sugtömningsstation. Med ett speciellt munstycke töms även "PortaPotti-toaletter" vid sugtömningsstationen.

Sugtömningsstationen finns placerad längst ut på gästhamnskajen.

Använd inte stationen till att tömma slagvatten eller oljetanken.

Avfall (röd prick)

Hushållsavfall omhändertas vid hamnens servicestation. Sortera ut glas för återvinning. Engångsgrillar omhändertas separat i en återvinningsställning.

Farligt avfall

Hamnen kan inte ta hand om farligt avfall som bilbatterier och spillolja. Dumpa inte sådant avfall i hamnen eller i havet, lämna in det till en återvinningscentral. Närmaste återvinningscentral på Orust heter Månsemyr.

Återställ
Hjälp oss bli bättre