Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöns gästhamn, foto.

Käringöns gästhamn

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Avgifter och regler barnomsorg

Plats i barnomsorgen kan erhållas för barn från 1 års ålder tills eleven gått ur årskurs 6 som är eller avses bli stadigvarande bosatta i kommunen.

Plats kan erhållas från 1 års ålder. Placering sker efter anmälningsdatum. Vid flera anmälningar samma datum sker turordning utifrån födelsedatum (äldst först). Avvikelser kan göras med hänsyn till barngruppens sammansättning.

Vi erbjuder barnomsorg till föräldrar som

 • arbetar
 • studerar
 • deltar i rehabiliteringsåtgärder
 • är arbetslösa
 • är föräldralediga

Är du arbetslös eller föräldraledig får ditt barn vara i förskolan 15 timmar i veckan.

Relaterad information

Avgift för barnomsorg

En plats i barnomsorgen är ett abonnemang som löper under hela året, även under lov, semester och annan ledighet.

Hushållets inkomst

Avgiften grundas på hushållets inkomst.

Inkomstuppgift

En inkomstuppgift lämnas första gången när platsen accepteras och därefter när familjens inkomster ändras. Du ansvarar själv för att ange rätt inkomstuppgift. Denna ska anges per månad, det vill säga hushållets uppskattade taxerade förvärvsinkomst delat på 12 månader.

Faktureras varje månad

Barnomsorgsavgiften faktureras för innevarande månads barnomsorg med förfallodag den siste i aktuell månad.

Delad faktura

Vid delad vårdnad där båda vårdnadshavare har ett barnomsorgsbehov får varje hushåll en egen faktura.
Du ansvarar själv för att meddela oss familjeförändringar
som påverkar din avgift.

Maxtaxa i förskola och fritidshem

Vid en inkomst på 46 080 kronor eller högre i hushållet gäller högsta avgift.

Samma taxa för alla barn

Maxtaxan gäller även för barn där föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga.

Avgift för förskola 1-5 år

Det yngsta barnet i familjen är barn 1, det näst yngsta blir barn 2 och så vidare.

 • För barn 1 betalas 3 % av inkomsten - max 1 382 kronor per månad.
 • För barn 2 betalas 2 % av inkomsten - max 922 kronor per månad.
 • För barn 3 betalas 1 % av inkomsten - max 461 kronor per månad.
 • För barn 4 och fler betalas ingen avgift.

Reducering av avgiften sker med 30 % av ovanstående för barn som deltar i allmän förskola för 3-5 åringar under terminstid och för barn som har omsorg som särskilt stöd (8 kap 7 § Skollagen).

Avgift för skolbarnsomsorg 6-12 år

(Gäller från och med 1 augusti det år barnet fyller 6 år.)

 • För barn 1 betalas 2 % av inkomsten - max 922 kronor per månad.
 • För barn 2 betalas 1 % av inkomsten - max 461 kronor per månad.
 • För barn 3 betalas 1 % av inkomsten - max 461 kronor per månad
 • För barn 4 och fler betalas ingen avgift.

Avgift för barn i fritidshem under skollov

Avgiften är 50 kronor per dag. Syskonrabatt finns inte.

Avgift för skjuts av skolbarn till/från dygnetruntöppen barnomsorgsavdelning

Avgiften är 50 kronor per resa med taxi från fritidshem till Bagarevägens förskola eller från Bagarevägens förskola till skola.

Avsluta plats i barnomsorgen 

Uppsägningstiden är två månader. Du betalar avgift hela uppsägningstiden.

Återställ
Hjälp oss bli bättre