Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Checklista gymnasieval

Inför studiebesök och öppet hus vid gymnasieskolorna kan det vara bra att ha med sig en egen checklista.

 • Vilket program besöker jag
 • Vilka inriktningar erbjuds
 • Finns det skolsköterska och i så fall var och hur ofta
 • Finns det studie- och yrkesvägledare och i så fall var och hur ofta
 • Finns det kurator och i så fall var och hur ofta
 • Finns det specialpedagog och i så fall var och hur ofta
 • Finns det speciallärare och i så fall var och hur ofta
 • Finns det matsal och i så fall var
 • Finns det bibliotek och i så fall var
 • Finns det möjlighet att läsa Ma B, En B, Hi A, Ma C, En C, Nk B
 • Finns det möjlighet att läsa moderna språk och vilka
 • Finns den tekniska utrustning som behövs för att få en bra utbildning
 • Vad har jag för möjligheter till studier efter utbildningen
 • Kan jag få arbete efteråt
 • Har jag praktik (gäller teoretiska program)
 • Var får jag APL (Arbetsplatsförlagt lärande)
 • Hur många av APL veckorna är på ett företag
 • Finns det möjlighet till extra stöd i svenska, matematik och engelska
 • Hur stor del av kurserna är lärarledda
 • Sätts det in vikarie när lärare är sjuka
 • Får eleverna tillgång till egna läroböcker och på vilka kurser
 • Har skolan någon uttalad pedagogisk profil och vad innebär den
 • Hur kan föräldrar komma i kontakt med skolan
 • Hur ofta har skolan utvecklingssamtal
 • Hur många brukar söka utbildningen
Återställ
Hjälp oss bli bättre